top of page

Polityka prywatności

Formularze

Firma Elba Dekoracje ściśle przestrzega zasad polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Zapewniamy danym bezpieczeństwo ulpeszając z roku na rok naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.  

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych www.elbadekoracje.pl (dalej Elba), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: 

F.P.H Elba Dekoracje,

Ewa Lewandowska Barszczak, 

80-299, Gdańsk, ul. Wodnika 50

 
 

Elba na podstawie rozporządzeń: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zastosowała wszelkie możliwe rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Elementy, które Elba zastosowała na potrzeby ochrony danych osobowych to:

1. Certyfikat SSL
2. Gromadzenie wyłącznie niezbędnych danych osobowych, wyłącznie za pozwoleniem użytkownika
3. Obsługa danych użytkownika odbywa się w sposób profesjonalny
4. Zalecenia i obowiązki zawarte w rozporządzeniach są wdrożone w funkcjonowanie elbadekoracje.pl

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Wypełniając formularz rejestracji użytkownik proszony jest o podanie niezbędnych danych  ułatwiających realizacje procesów sprzedażowych. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość korzystania z okresowych rabatów. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość edycji, usunięcia lub dodatnia swoich danych w każdym momencie. Rejestrując się użytkownik zobowiązany jest podać:

1. imię i nazwisko – potrzebne do zaadresowania wysyłki
2. pola adresowe składające się na – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto
3. adres e-mail służący do komunikacji i późniejszej obsługi klienta 
4. numer telefonu, który jest wymagany przy niektórych typach dostawy by przewoznik mógł natychmiastowo skontaktować się z klientem

Składanie zamówenia:

Składając zamówenie użytkownik jest proszony o wypenienie niezbędnych pól potrzebnych do jego realizacji.
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy ( w przypadku wystawienia faktury )
2. pola adresowe składające się na – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto
3. adres e-mail służący do komunikacji i późniejszej obsługi klienta 
4. numer telefonu, który jest wymagany przy niektórych typach dostawy by przewoznik mógł skontaktować się z klientem

W celu wysłania towaru na inny adres niż w wypełnionym formularzu, klient proszony jest dodatkowo o podanie następujących danych: 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy ( w przypadku wystawienia faktury )
2. pola adresowe składające się na – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto
3. numer telefonu, który jest wymagany przy niektórych typach dostawy by przewoznik mógł skontaktować się z klientem

Dane podane w celu realizacji zamówenia będą przetwarzane przez elbadekoracje.pl:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy ( w przypadku wystawienia faktury ), pola adresowe składające się na – ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto i numer telefonu, który jest wymagany przy niektórych typach dostawy by przewoznik mógł skontaktować się z klientem – umieszczone są  na etykietach i listach przewozowych - korzyjstają z nich przewoźnicy by sprawnie przeprowadzić proces dostarczenia towaru. Dane zostają wprowadzone do systemu wix.com, Wix SP Z.O.O z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 KRS:0000755935, NIP: 6272869967, REGON: 381706414  i przetworzone  w celu utworzenia dokumentów kasowych i przewozowych. Dane płatności podczas skorzystania z zewnętrzych rezwiązań płatności nie są przechowywane przez elbadekoracje.pl

Wypełniając formularz subskrybcji newslettera i wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych użytkownik proszony jest o podanie adresu e-mail, na który będą dostarczane materiały promocyjne. Użytkownik może zrezygnować z subskrybcji klikając w link znajdujący się w każdym promocyjnym mejlu.

Dane użytkownika wykorzystane do realizacji zwrotów i reklamacji nie są zapisywane systemie.

Elbadekoracje.pl korzysta z następujących operatorów płatności: 

-Payu

-

Bezpieczeństwo danych

Metody płatości

Cookies

 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu elbadekoracje.pl.


Dzielą się one na pliki sesyjne ( tymczasowe ) i stałe. Pliki sesyjne funkcjonuja w urządzeniu zewnętrzym do czasu opuszczenia strony elbadekoracje.pl.

 

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu usunięcia ich przez użytkownika. Elbadekoracje.pl korzysta z niezbednych, wydajnościowych, funkcjonwalnych i reklamowych plików cookies. Aby zablokować działanie plików cookies, użytkownik powienien skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarke. 


Elbadekoracje.pl w celach personalizacji gromadzi następujące dane urzadzeń urzytkownika: typ urządzenia, adres IP, dostawca usług internetowych, dane graficzne, typ przeglądarki, adres wejscia na elbadekoracje.pl.

Dane pobrane przez cookies służą do zapamiętywania wyborów użytkownika, tworzenia statystyk, dostosowania wyglądu strony i odpowiednich produktów.

Pliki cookies wykorzystwane są również przez narzędzia analityczne takie jak google analytics i visitor analytics.

Google analitics zbiera na swoich serwerach dane w celu tworzenia raporów odwiedzeń strony 

Visitor analytics zbiera na swoich serwerach dane w celu tworzenia raportów odwiedzeń strony. 


Google ma prawo do przekazywania danych podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przpisów prawa lub przetwarzania informacji w ich imienu.

 

Kolejnym podmiotem wykorzystującym pliki cookies jest Google AdWords. "Ciasteczka" używane są w celu analizy skuteczności promocji. Gromadząc na swoich serwerach dane, Google używa pozyskanych informacji w celu tworzenia raportów. 

Google ma prawo do przekazywania danych podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przpisów prawa lub przetwarzania informacji w ich imienu.

Google nie przetwarzają danych osobowych podanych w celach wysyłkowych.   

Pliki cookies wykorzystywane sa różnież do realizacji procesów przez partnerów elbadekoracje.pl 

Elbadekoracje.pl selekconuje najpopularniejsze usługi partnerów, którzy prowadzą własną politykę prywatności. Elbadekoracje.pl nie odpowada za wewnętrzą politykę prywatności parterów. Użytkownik przed zaakceptowaniem przetwarzania plików cookies powinien zweryfikować politykę partnerów we własnym zakresie. Lista linków polityki prywatności partnerów: 

https://www.google.pl/intl/pl/policies 

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies 

https://help.instagram.com/519522125107875 

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy 

https://corporate.payu.com/payu-privacy-policy 

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/buyer-protection?locale.x=en_PL 

Udostępnianie danych organom państwoym odbywa się wyłącznie z koniecznością działania według prawa. Dane mogą być również przekazywane agencje reklamowym, bankom, biurom rachunkowym, biurom księgowym, dostawcom usług informatycznych, kurierom, firmom logistyczym, instytucjom płatniczym, przewoźnikom. 


W przypadku przekazania danych, Administrator Danych osobowych zadba o bezpieczeństwo danych osobowych wykorzystując informacje wyłącznie do realizacji wyznaczonego działania podmiotu trzeciego.

W przypadku zmiany polityki prywatności, poinformujemy e-mejlem.

Użytkowik ma prawo do usunięcia, edycji, sprostowania, wniesiena sprzeciwu, odmowy, ograniczania i dostępu do swoich danych osobowych

Użytkownik może przenieść swoje dane osobowe, cofnąć wybrane zgody i złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główny kontakt z użytkownikiem odbywa się za pomocą e-maila, w wyjątkowych sytuacjach korzystamy z podanego przez uzytkownika numeru telefonu. 

W przypadku jakichkolwiek trudności w zrozumieniu i obsłudze swoich danych, prosimy o kontakt.

Partnerzy

Podsumowanie

Payment Methods
bottom of page